Czech Republic
Nákupný košík - 0 Prihlásiť sa Vytvoriť účet

Najpredávanejší

Adidas Originals Superstar 80s Šedé / Modré / Červené Dámské Tenisky (ngz682jui) Adidas Originals...
CZK 2,713.59  CZK 1,837.17
Adidas Originals Superstar Modré / Šedé Pánské Tenisky (fpl830xaq) Adidas Originals...
CZK 2,396.75  CZK 1,609.07
Adidas Terrex Climacool Jawpaw Slip-On Černé / Černé / Černé Pánské Outdoorové Boty (bvy480khs) Adidas Terrex...
CZK 1,446.21  CZK 924.80
Adidas Originals Kiel Námořnické Modré / Bílé Pánské Tenisky (xtu353iik) Adidas Originals...
CZK 1,541.40  CZK 953.42
Domov  /   Námorná doprava & Vracia

Námorná doprava & Vracia

Odeslání a vrácení P?ed zadáním objednávky si pe?livě p?e?těte následující podmínky. Ná? servisní tym poskytne poprodejní slu?bu podle těchto podmínek p?i schválení va?í transakce. Lodní doprava Objednávky jsou obvykle odesílány do 1-2 pracovních dn? od data objednávky. Mezinárodní expresní slu?bu pou?íváme pro v?echny mezinárodní zásilky. Ná? servisní tym poskytne sledovací ?íslo pro sledování online ihned po odeslání zbo?í. Obvykle zásilku odesíláme USPS.EMS, ktery pot?ebuje 5-7 pracovních dn?. Sledování Ná? servisní tym za?le e-mailu zákazníkovi ?íslo sledování. spolu s místem, kde mohou sledovat objednávku po odeslání objednávky. Zveme vás kupujícímu, aby z ?asu na ?as zkontroloval e-mail nebo stav zásilky své objednávky a kontaktujte místní po?tu, pokud jsou k dispozici. Pokud se ná? balí?ek vrátil kv?li tomu, ?e k němu nikdo nepodepsal, nebudeme na něj plně platit. Pokud si zákazník stále p?eje vrácenou objednávku, pak jsou zodpovědní za p?epravenou p?epravu, která závisí na hmotnosti komodity. Zru?ení a změna Pokud si p?ejete svou objednávku zru?it, za?lete nám prosím okam?itě email. Zru?ení a změna objednávky je p?ijata pouze do 5 hodin. Zru?í se storno poplatek ve vy?i 10%. Odeslané objednávky nelze zru?it. Vrátit se 1. Pokud chcete produkty vrátit, kontaktujte nás do 7 dn? od obdr?ení a informujte nám o d?vodech vrácení. Pokud se vyskytnou vá?né problémy s kvalitou, prosím, uka?te nám prosím nějaké obrázky z expresního potvrzení a vyrobky, které mohou odrá?et závady. 2. Vyrobky se záva?nym problémem s kvalitou mohou byt vráceny a vyměněny. Po zbo?í nám poskytneme dostate?né d?kazy. Plnou náhradu v?ak nelze p?ijmout. 3. Pokud by produkty byly po?kozeny lidskymi faktory, nep?ijímáme návrat. 4. P?ed vrácením zbo?í nás prosím po?ádejte o adresu. Pokud by do?lo k ztrátě parcelu z d?vodu nesprávné adresy, ji? bychom va?e objednávku nenahradili. Pokud by nám va?e objednávka byla vrácena z d?vodu nesprávné adresy nebo nikdo nepodepsal, nebudeme vám nabízet plnou náhradu. A co víc, po odeslání vráceného zbo?í zajistíme opětovné odeslání a měli byste zaplatit za p?íplatek. 5. Nebudeme nabízet plnou náhradu, pokud odmítnete podepsat zásilku na základě ú?elu, s vyjimkou dohody. Kdy? obdr?íme vynosy, vrátíme vám refundaci po?tovného. Nahradit 1. Zbo?í lze vyměnit za nepou?itych a p?vodních podmínek se v?emi p?vodními obaly a ?títky. 2. Pokud za?leme objednávku v nesprávné barvě, velikosti nebo stylu a chcete ji změnit, kontaktujte nás do 15 dn? od obdr?ení produktu. Náhrada nem??e byt p?ijata po 15 dnech. 3. P?ed vrácením zbo?í nás prosím po?ádejte o adresu. Byl-li parcel ztracen kv?li nesprávné adrese, neměli bychom ji? objednávku nahradit. 4. Vysoce doporu?ujeme, abyste si vybrali vysledovatelnou po?tovní nebo kuryrní slu?bu, abychom mohli zásilku sledovat online. Navíc informace o sledování budou d?kazem na?eho ?asového p?ekonání. 5. Jakékoli dal?í náklady na vyměnu by měly byt na straně kupujícího, zejména po?tovné. 6. Pokud je vyrobek va?í objednávky na ETD mimo skladbu, budeme vás kontaktovat na vyměnu. Cena vyměny m??e byt o něco vy??í ne? cena va?í p?vodní objednávky, měla by v?ak ?init a? 6%. Vrácení platby 1. Pokud je s zbo?ím malá vada, ale nemá vliv na jeho ka?dodenní pou?ívání, nabídneme ?áste?nou náhradu jako náhradu 2. Pokud doká?ete, ?e produkty jsou vá?né, m??eme vám nabídnout plnou náhradu za okolností bez náhrady. 3. Pokud neobdr?íte po 25 dnech ?ádné informace o sledování va?eho balí?ku, vrátíme vám za plnou ?ástku. Poji?tění Více ne? 99% polo?ek bude doru?eno bezpe?ně. Nemusíte platit dal?í peníze na poji?tění, lodní spole?nost bude zodpovědná za v?echny polo?ky, které se zavazují. V p?ípadě ztráty nebo po?kození va?í polo?ky odpovídáme za polovinu ztráty.